Біохімія

КодДослідження / Термін виконанняЦіна, грн.
0099 Глюкоза(glucose) 1 день70
0100 Білірубін загальний 1 день60
0102 Білок загальний (Total protein) 1 день60
0103 Сечовина (Urea) 1 день60
0104 Креатинін 1 день60
0105 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 1 день60
0106 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) AST 1 день60
0107 Альфа амілаза 1 день60
0108 Лужна фосфотаза 1 день60
0109 Гамма-глутаматтрансфераза 1 день60
0110 Альбумін 1 день60
0111 Стенокардія, інфаркт, інсульт, тромбоз - ось розплата за підвищення рівня холестерину в крові. 1 день60
0112 Ліпіди низької щільності 1 день70
0113 ​Тригліцериди - жири, які є одним з головних джерел енергії для організму. 1 день60
0114 Холестерин загальний 1 день70
0117 Лактатдегідрогеназа 1 день60
0118 Сечова кислота (uric acid) 1 день60
0119 Калій(Potassium) 1 день60
0121 Магній(magnesium) 1 день60
0122 Натрій(Sodium) 1 день60
0123 Залізо сироваткове 1 день70
0125 Хлор(chloride) 1 день60
0129 Цин 1 день180
0145 Ліпаза - фермент, що синтезується в підшлунковій залозі. 1 день90
0173 Тимолова проба 1 день70
Пакет 34 Печінкові проби(АST, АLT, ГГТ, ЛФ, Білірубін (фракц.), Білок з. ,Альбумін) 1 день240
Пакет 35 Ниркові проби(креатинін, сечовина, сечова кислота) 1 день150
Пакет 36 Печінка + підшлункова залоза(АST, ALT, ГГТ, ЛФ, Біліруб.(фракц.), Білок з., Альбумін, Холестерин з., Альфа амілаза, Глюкоза) 1 день450
Пакет 37 Білірубін фракційно( загальний, прямий ,непрямий) 1 день100
Пакет 38 Біохімія (Biochemical analysis)( АST, АLT, Білірубін (фракц.), Білок з., Холестерин з., Глюкоза, Креатінін, Сечовина ) 1 день290
Пакет 39 Біохімія + (Печінкові проби, ниркові проби, ліпідограма,коеф.атерог., глюкоза) 1 день500
Пакет 40 Ліпопротеїди фракційно(Холестерин з., Ліпіди високої щ., Ліпіди низької щ., Тригліцериди,Коеф.атерог.) 1 день200
Пакет 41 Іонограма(К,Na,Cl,Ca,P,Mg) 1 день240
Пакет 42 Профілактика (Глюкоза , Холестерин з., Білірубін(фракц.), Білок з., Заг. аналіз крові з РОЕ, Заг. аналіз сечі) 1 день450
Пакет 64 Ниркові проби-2"(креатинін,сечовина,натрій,калій,хлор,заг.аналіз крові,заг.аналіз сечі) 1 день350
Пакет 87 Здорова дитина - міні пакет(заг. ан-з, РОЕ,заг. ан-з сечі, глюкоза,білок, біліруб.,кальций,ТТГ) 1 день450
Пакет 88 Здорова дитина(заг. ан-з, РОЕ,заг. ан-з сечі, глюкоза,білок, біліруб.АСТ, АЛТ, сечов., креат., залізо, кальций, лямблії, ТТГ 36 годин650
Пакет 89 Спортивний 1 день1000
Пакет 90 Передопераційний 1 день980
Пакет 90/1 Передопераційний №2 1 день1200

Перелік групи аналізів